AVG

Medisch Pedicure VOET& – AVG / GDPR.

Betekenis:AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming. GDPR = General Data Protection Regulation.

 

Algemene informatie AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de overgangstermijn van 2 jaar voorbij en wordt de General Data Protection Regulation (GDPR), ofwel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming),

gehandhaafd. De AVG heeft impact op alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de Europese Unie.

Binnen de EU is er dus vanaf 25 mei één privacywet. De ‘oude’ Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is niet meer van kracht, wel zijn veel onderdelen uit deze wetgeving

overgenomen in de nieuwe wetgeving.

 

U mag verwachten dat VOET& zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan.

Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde

toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

 

Wat doet VOET& om aan de nieuwe AVG/GDPR regels te voldoen ?

Deze website maakt géén gebruik van zogenaamde “Cookies”. Er wordt dus helemaal niets over uw bezoek aan de website opgeslagen.

Vanuit onze website zijn verschillende links naar websites van derden aanwezig.  Uiteraard hebben wij geen invloed op de AVG/GDPR richtlijnen van deze websites.

Op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde worden cliënt gegevens aan derden getoond of voor welk doel dan ook gedeeld met derden.

 

Tijdens mijn bezoek voor uw behandeling voor bijvoorbeeld een intake gesprek of een behandeling leggen wij diverse persoonlijke gegevens vast, zoals:

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • gegevens omtrent het probleem en de behandeling

U heeft altijd de mogelijkheid om bij ons een kopie van uw dossier op te vragen. Dit kan per aangetekende brief of tijdens uw bezoek

Uw dossier opvragen per E-mail is om privacy redenen helaas niet mogelijk.

Wat doet VOET& met de verzamelde persoonsgegevens?

De gegevens met betrekking tot de behandeling van een persoon worden uitsluitend gebruikt als historie: hoe erg was het probleem op het moment dat u als cliënt bij

Pedicure VOET& kwam en hoe is de status van het probleem tijdens een vervolg behandeling.

Zodra een cliënt aangeeft geen gebruik meer te zullen maken van de diensten van Pedicure VOET& wordt het hele dossier verwijderd en alle gegevens vernietigd.

 

Vanzelfsprekend plaatsen wij geen email adressen in de cc van een email, maar ook maken wij geen gebruik van de bcc optie in een E-mail.

Toestemmingsformulier privacy beleid persoonsgegevens.

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij verplicht om aan u toestemming te vragen om uw gegevens in onze computer te gebruiken en te bewaren. Klik op deze link om het toestemmingsformulier van VOET& te downloaden. Daarna kunt u het printen, invullen en bij uw eerstvolgende bezoek van mij overhandigen.

Wilt u meer over dit onderwerp weten, dan verwijs ik u naar onderstaande site :

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg.